Català | Castellano

Aviso Legal

Teléfono
973 196 677

Fax
973 196 679

e-mail
ilermontajes@ilermontajes.com

Pol·lígon Industrial "La Nora"
Carrer Pallars Sobirà s/n Nau 43
25660 Alcoletge

 

AVÍS LEGAL

Raó Social
ILERMONTAJES GPV SL, té com a activitat la fabricació i muntatge d'estructures metàl·liques, cobertes, façanes i forjats col·laborants.

Identificació
En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular del web: www.ilermontajes.com

Denominació Social: ILERMONTAJES GPV SL
Domicili: CL. PALLARS SOBIRÀ, S / N - P.I. L'NORA, NAU 43-25.660 ALCOLETGE (LLEIDA)
Telèfon: 973196677, Fax: 973196679, E-mail: administracion@ilermontajes.com
CIF: B25596016
Inscripció registral: Registre Mercantil de Lleida, Tom 991, Foli 207, Full L-19457

Propietat intel·lectual i industrial
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a ILERMONTAJES GPV SL. i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de ILERMONTAJES GPV SL.
L'accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d'aquests drets per part de ILERMONTAJES GPV S.L. llevat que s'estableixi expressament el contrari.

Condicions d'ús
L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.
Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.
ILERMONTAJES GPV S.L., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquesta utilització o ús de la informació.
Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.
L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.
ILERMONTAJES GPV, S.L., es reserva el dret a modificar els continguts de l'oferta comercial dels serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.
ILERMONTAJES GPV, S.L., no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de Protecció de Dades
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer automatitzat el responsable i titular del qual és ILERMONTAJES GPV, SL, amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis.
Mitjançant l'enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d'informació remesa a ILERMONTAJES GPV, S.L., l'interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els serveis de ILERMONTAJES GPV, S.L.
En cap cas ILERMONTAJES GPV, SL, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.
Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a ILERMONTAJES GPV, S.L., C / PALLARS SOBIRA, S / N - P.I. L'NORA, NAU 43 -25660 ALCOLETGE (LLEIDA)
També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: administracion@ilermontajes.com

Política de protecció de menors
Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.
Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors de 14 anys d'edat.
ILERMONTAJES GPV, S.L. recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.
També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Cookies
Aquesta web pot utilitzar "cookies" d'ús intern imprescindibles per a la prestació dels serveis sol·licitats pels usuaris i necessàries per a la navegació.
Les "cookies" que pot utilitzar aquest lloc web són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen a l'ordinador amb l'única finalitat de gestionar l'autenticació dels usuaris, la prestació dels serveis sol·licitats i efectuar la transmissió de comunicacions per la Xarxa, de acord amb el que estableix l'article 22 de la Llei 34/2012 de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI).
L'usuari té la possibilitat d'impedir la instal·lació de "cookies" en el seu disc dur, configurar el seu navegador per ser informat abans que les "cookies" s'emmagatzemin al seu ordinador o per eliminar les que s'hagin instal·lat. L'usuari pot configurar el seu navegador per a especificar les "cookies" que poden ser acceptades i les que no, pot també acceptar "cookies" de sessió, de manera que s'eliminin quan es tanqui el navegador i pot, en qualsevol moment, veure i esborrar les "cookies" individualment.
Us advertim que el fet de no acceptar les "cookies" del nostre lloc web podrà suposar la impossibilitat o una important limitació perquè puguem prestar els nostres serveis.
Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador si vol ampliar la informació sobre la gestió de les "cookies".

Legislació aplicable i competència jurisdiccional
El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicació.
Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l'usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Lleida.

 

 


Tel.: 618 606 701
ilermontajes@ilermontajes.com

certificado

EMPRESA | SERVEIS | GALERIA | OBRES REALITZADES | CONTACTE | SITUACIÓ

AVÍS LEGAL

 


ILERTEC CONSULTORIA TECNOLOGICA SL